วิลล่า มูเซ่

เรือนศรีสุนทร


เรือนศรีสุนทรสถาปัตยกรรมไทยมอญของเรือนทรงไทยผสมปั้นหยาอายุกว่าร้อยปีจากย่านราชบุรีที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ พร้อมจำลองวิถีชีวิตในอดีต อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของชาวสยาม อาทิ ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ ภาพพระบฏและเครื่องเรือนยุคต้นรัตนโกสินทร์ ธรรมาสน์ศิลปะพม่า สะท้อนวิถีชีวิตของคหบดีสยามในยุคนั้นได้อย่างดี