วิลล่า มูเซ่

เกี่ยวกับเรา


...และอดีตจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งที่ วิลล่า มูเซ่...

ประตูเหล็กหล่ออายุนับร้อยปีจากอินเดีย ที่ถึงแม้กาลเวลาจะผันผ่านมาเนิ่นนาน แต่มิได้ทำให้ความสวยงามของลวดลายและความแข็งแกร่งของโครงสร้างลดน้อยถอยลง เฉกเช่นเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลในสยาม และบรรดาอาคารหลังต่าง ๆ ใน “วิลล่า มูเซ่” แห่งนี้ ที่ยังคงความงดงามข้ามกาลเวลา และพร้อมจะเปิดประตูต้อนรับผู้ที่หลงใหลในงานศิลปะ นักสะสมและนักเดินทางทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ที่เข็มนาฬิกาจะเดินย้อนเวลาไปยังศตวรรษก่อน ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามของเขาใหญ่ ผืนป่าสำคัญของเมืองไทยและมรดกโลก

จากความสนใจในประวัติศาสตร์ของไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์สมัยรัชกาลที่ ๔-๕ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น “ยุคล่าอาณานิคม” ทางเจ้าของ วิลล่า มูเซ่ คือ
คุณอรรถดา คอมันตร์ จึงได้เก็บรวบรวมของสะสมทรงคุณค่าแห่งยุคศตวรรษที่ ๑๙ ทั้งเครื่องเรือน ข้าวของเครื่องใช้ เอกสารสิ่งพิมพ์ทางประวัติศาสตร์ ศาสตราวุธ และภาพถ่ายเก่าล้ำค่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภาพถ่ายยุคแรกของสยามประเทศ จนเกิดเป็นชุดของสะสมที่มีทั้งคุณค่าทางงานศิลป์ และประวัติศาสตร์ ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ได้ กอปรกับแนวคิดที่จะจัดแสดงของสะสมเหล่านี้ไว้ในสถานที่เหมาะสม พร้อมทั้งความหลงใหลในรูปแบบอาคาร สถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียล และเรือนไทยในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเกิดความคิดที่จะอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในยุคนั้นอย่างจริงจัง โดยเริ่มชะลอย้ายเรือนร่วมสมัยจากหลายแหล่งที่มา เพื่ออนุรักษ์ไว้ ณ พื้นที่แห่งนี้ พร้อมทั้งจัดแสดงเครื่องใช้และของตกแต่งโบราณในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต” เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนรุ่นต่อไป

ด้วยความคิดที่อยากจะให้ผู้ที่สนใจในสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลทุกท่านได้มีโอกาสสัมผัสความงดงามแห่งยุคศตวรรษที่ ๑๙ มิใช่เพียงการเข้าชมสิ่งของจัดแสดงอย่างฉาบฉวย เราจึงได้เลือกพัฒนาพื้นที่บริเวณ วิลล่า มูเซ่ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในบรรยากาศย้อนยุคสำหรับ การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดนิทรรศการ งานแต่งงาน และเป็นสถานที่รองรับงานสำคัญอื่น ๆ รวมถึงเป็นที่พักสุดพิเศษ ท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาติแห่งเขาใหญ่ ผู้เข้าพักทุกท่านจะได้สัมผัส ใช้งานเครื่องเรือนโบราณที่ถูกคัดมาประดับตกแต่งอย่างประณีต โดยประยุกต์ให้สอดรับกับนวัตกรรมเพื่อความสะดวกสบาย ความสะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และบริการเพิ่มเติมรูปแบบต่าง ๆ ที่ผ่านกระบวนการคิด พัฒนาเพื่อมอบวันพักผ่อนอันทรงคุณค่า และช่วงเวลาที่มีความหมายที่สุดสำหรับทุกท่าน ที่ให้เกียรติเลือกใช้บริการของ วิลล่า มูเซ่ พร้อมบริการอาหาร เครื่องดื่ม และการนำชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิตของขุนนางในอดีต ผ่านเครื่องเรือนร่วมสมัยศตวรรษที่ ๑๙