วิลล่า มูเซ่

Experience The Villa Musée


วิลล่า มูเซ่
เรือนประเสนชิต

เรือนไม้สักทองทรงปั้นหยาสีเขียวไข่กาที่โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางหมู่มวลเรือนไทยของ วิลล่า มูเซ่ เป็นหนึ่งในอาคารหลักของสถานที่แห่งนี้ ด้วยรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม การตกแต่งและออกแบบเรือนอย่างงดงามลงตัว ทั้งลวดลายไม้ฉลุรอบตัวอาคารจากพื้นจรดเพดาน สะท้อนถึงเรือนไม้ที่มีพัฒนาการสุงสุดของยุคปลายรัชกาลที่ ๕ ถึงต้นรัชกาลที่ ๖ สมศักดิ์ศรีรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เรือนปั้นหยาหลังงามหลังนี้ได้รับการชะลอจากย่านสี่พระยา กรุงเทพมหานคร มาตั้งตระหง่านท่ามกลางความงามของพรรณพฤกษานานาชนิดของเขาใหญ่ นอกจากความงามภายนอกที่โดดเด่นแล้ว ภายในยังใช้เป็นสถานที่เก็บรักษามรดกล้ำค่าที่ผ่านกาลเวลาจนประเมินค่ามิได้ จนทำให้เป็นที่มาของชื่อ “วิลล่า มูเซ่”

เพิ่มเติม
วิลล่า มูเซ่
เรือนศรีสุนทร

เรือนศรีสุนทรสถาปัตยกรรมไทยมอญของเรือนทรงไทยผสมปั้นหยาอายุกว่าร้อยปีจากย่านราชบุรีที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ พร้อมจำลองวิถีชีวิตในอดีต อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของชาวสยาม อาทิ ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ ภาพพระบฏและเครื่องเรือนยุคต้นรัตนโกสินทร์ ธรรมาสน์ศิลปะพม่า สะท้อนวิถีชีวิตของคหบดีสยามในยุคนั้นได้อย่างดี

เพิ่มเติม